keyboard_arrow_up
Բլոգոլորտ
մամուլ

Omnia Vanitas (Ovanitas)

http://www.facebook.com/ovanit... 160 գրառում

Եվս 2 նյութ, որը գերազանցում է 10.000 դիտումի շեմը, և հեղինակը կստանա ԲՐՈՆԶԵ մեդալ։

Եվս 40 նյութ և հեղինակը կստանա 2 միջին չափի դափնեպսակ:


Կապիկների մոլորակը
#քաղաքական
Ոմանք գեյ են...
#քաղաքական
Ծու-ի պարադոսքը
#քաղաքական
Շրյոդինգերի հայերը
#քաղաքական
Ասք ԿԲ-ի նախագահի մասին
#քաղաքական
Tempus omnia sed memorias privat*
#քաղաքական
Հայաստանյան պարադոքս
#քաղաքական
Բացատրական բառարան
#քաղաքական
Տերն ու ծառան
#քաղաքական
Բաժանում...
#քաղաքական
Եղիցի մրցույթ...
#քաղաքական
Տաղ մեղայական
#քաղաքական
Տաղ լրատվական
#քաղաքական
Գազել գազին
#քաղաքական
Ձոն առ Օբամա
#քաղաքական
Կիսարթուն մտքեր
#քաղաքական
Ութ ոսկե ցլիկները
#քաղաքական
Ջղայնացած էքսպրոմտ
#քաղաքական
Ո՞րն է ամենահին բանը
#քաղաքական
Ստադիոնում
#քաղաքական
Տաղ հիասթափության
#քաղաքական
Տաղ ետընտրական
#քաղաքական
Փակ շրջան
#քաղաքական
Օրվա կադրը
#քաղաքական
Կրեածիվ է արված
#քաղաքական