keyboard_arrow_up
Բլոգոլորտ
մամուլ

Armenian info

https://t.me/armeniainfo11... գրառում

Եվս 100 նյութ և հեղինակը կստանա 3 փոքր չափի դափնեպսակ:


Թուրքերի «կարդաշը»
#քաղաքական
Սյամոն ձև չունի
#քաղաքական
«Հակահետախույզ» Սյամոն
#քաղաքական
Սյամոն՝ ընդդեմ ռուսների
#քաղաքական
Սյամոյի դարը
#քաղաքական
«Արցախի Նապոլեոնը»
#քաղաքական
Նիկոլի «տրոյական ձին»
#քաղաքական
Սյամոն հարցից թռել ա
#քաղաքական
Սյամոն կվաճառի՞ իր X7-ը
#քաղաքական